Fisiologi

Fisiologi Pernafasan paru merupakan pertukaran oksigen dan karbondioksida yang terjadi pada paru-paru. Pernafasan melalui paru-paru atau pernafasan ekternal, oksigen diambil melalui mulut dan hidung pada waktu bernafas, dan oksigen masuk melalui trakea sampai ke alveoli berhubungan dalam darah dalam kapiler… Continue Reading

Deskripsi Umum Objek Penelitian

A. Deskripsi Umum Objek Penelitian 1. Sejrah Berdasarkan bukti arkeologis diketahui bahwa perpustakaan pada awal  mulanya tidak lain berupa kumpulan catatan transaksi niaga. Dengan kata lain,  perpustakaan purba tidak lain merupakan sebuah kemudahan untuk  menyimpan catatan niaga. Karena kegiatan perpustakaan… Continue Reading

Tahapan Penelitian

D. Tahapan Penelitian A. Tahap Pra-lapangan Terdapat enam tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti, ditambah dengan satu pertimbangan yaitu etika penelitian lapangan. Tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut: 1) Menyusun rancangan penelitian Rancangan penelitian mengatur sistematika yang akan dilaksanakan dalam penelitian. Memasuki… Continue Reading

MANFAAT HUTAN LINDUNG

MANFAAT HUTAN LINDUNG

MANFAAT HUTAN LINDUNG Hutan lindung mempunyai banyak sekali manfaat, baik untuk manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Fungsi utama atau fungsi hutan lindung adalah sebagai penjaga kualitas lingkungan serta ekosistem di dalamnya.  Fungsi-fungsi tersebut diantaranya: Mencegah datangnya banjir. Hutan yang lestari, hutan… Continue Reading